Wat is ‘Paarden Osteopathie' ofwel ‘Equine Osteopathy' ?
“De structuur bepaalt zijn functie en de functie vormt de structuur”

Deze uitspraak van Dr. Andrew Taylor Still (1828 - 1917) is één van de grondslagen van de hedendaagse osteopathie. Wat het simpel gezegd betekent is dat bijvoorbeeld een bal qua vorm gemaakt is om te rollen en een vierkant stuk hout 'gemaakt' is om te schuiven over de ondergrond. Zodra er met een bal langdurig geschoven wordt en met het blok hout gerold, dan verandert op den duur hierdoor hun vorm en dus ook hun functie. Zo werk het lichaam feitelijk ook, het past zich zo mogelijk aan aan hetgeen ervan gevraagd wordt. Weefsels (bijvoorbeeld spieren en gewrichten) kunnen hierdoor overbelast raken welke vervolgens symptomen als pijn of beperkingen in het bewegen kunnen gaan vertonen.

 

Dominique Giniaux
De Franse dierenarts Dominique Giniaux (zie foto links) was de eerste die de humane osteopathie vertaalde naar het paard ; Hij kan daarom worden beschouwd als de grondlegger van de Paarden Osteopathie.


 


Het woord ‘Osteopathie’ suggereert een ‘ziekte’ aan de botten,
maar laat zich toch het best vertalen als:

‘Bewerkstelligen van functieherstel van het lichaam via het skelet’

 
De 4 principes van de Osteopathie:
- De relatie tussen structuur en functie (zoals hierboven beschreven)
- De wet van de doorbloeding (essentieel voor herstelprocessen!)
- Het lichaam werkt als één geheel
- Het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen.
Rory Osteopathie Paard
Hoewel de wervelkolom en het bekken een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.Deze ‘Holistische’ zienswijze leidt ertoe, dat wanneer het paard met een kreupelheid ter onderzoek en behandeling voor osteopathie wordt aangeboden deze te allen tijde in zijn geheel wordt onderzocht en niet alleen het kreupele been.

Een paardenosteopaat denkt in bewegingsketens, voelt tijdens het onderzoek wat er met het paard gebeurt en legt verbanden tussen het, in dit geval, kreupele been en de rest van het lichaam.

Paardeneigenaren ontdekken in toenemende mate de toegevoegde waarde van Osteopathie als behandelvorm voor problemen bij hun paarden. Dit gaat vaak op verwijzing van of in samenwerking met de dierenarts.