Disclaimer
De titel Equine Osteopath-EDO® is beschermd en mag uitsluitend gevoerd worden door paardenosteopaten die de opleiding met goed gevolg doorlopen hebben.