Dierfysiotherapie Algemeen
Fysiotherapie is het toepassen van fysische prikkels om stoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat te voorkomen of te verbeteren.

 


Onder deze fysische prikkels worden verstaan warmte, koude, licht, druk en beweging. Die fysische prikkels worden opgewekt door massage, oefentherapie, hydrotherapie en fysiotechniek.

Door o.a. circulatiebevordering, oedeem-resorptie, pijnvermindering en stimulatie van spierweefsel moeten deze prikkels leiden tot normalisering van verstoorde bewegingen.

Fysiotherapie bij dieren is een jong vak, dat sinds 1 augustus 1992 erkend is door het  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dierenfysiotherapeuten moeten toelating tot het vak aanvragen bij dit Ministerie.

 
 
Behandelingen van uw paard of hond vinden altijd bij u op stal of bij u thuis plaats.
Dit kan in heel Nederland en op aanvraag eventueel ook in Duitsland en België.